ЛЮБОСЛОВНИ ЧИТАТЕЛЮ НА НАШИЯ ИНТЕРНЕТ    САЙТ,

 

     Онлайн анкетата ни е анонимна. Очакваме да я попълнят всички, които обичат своето отечество България, и всички, които са разочаровани от трудната политическа, социална, икономическа и културна ситуация на нашето съвремие.

   Академичният ни екип провежда проучване, което цели да определи как различните поколения българи, които все още  живеят в България, а също и българите, които са я напуснали и са припознали като свои "чуждите" майки родини, възприемат "История славянобългарска" и какво знаят за Паисий Хилендарски и културния контекст, в който е съставена неговата "историйца". 

  Любословният посетител на нашия сайт ще ни помогне да проведем нашето академично проучване, ако посочи единствено:

  • своята възраст; 

  • своя пол;

  • своето местоживеене.

   Ние, създателите на този сайт и на проекта, чиято академична програма анкетата следва, ти благодарим предварително за отделеното време!

 

От създателите