Архив на проекта

В менюто Архив от електронния ни сайт съхраняваме архивни документи, удостоверяващи извършеното от създателите на проекта.

 

ПГО "Ана Май"

гр. Пловдив, България

 

 

 

СОУ "Паисий Хилендарски"

гр. Пловдив, България

 

 

 

НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

гр. София, България

 

 

 

Санктпетербургски държавен университет

гр. Санкт Петербург, Русия

 

 

Университет "Томаш Масарик"

гр. Бърно, Чехия

 

 

Езикова гимназия "Бертолт Брехт"

гр. Пазарджик, България

 

 

 

Пловдивска духовна семинария

"Св. св. Кирил и Методий"

гр. Пловдив, България

 

 

Бердянски държавен

педагогически университет

гр. Бердянск, Украйна

 

 

Мелитополски държавен

педагогически университет

гр. Мелитопол, Украйна

 

 

Комунално предприятие
„Приморски регионален украинско-български многопрофилен лицей ІІ-ІІІ степен"

гр. Мелитопол, Украйна

 

 

Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"

гр. Пловдив, България

 

 

 

Издателство "Жанет 45"

гр. Пловдив, България