CART Lab

cart.uni-plovdiv.net

 

   Лабораторията за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания (CART Lab.) е творческа структура, която обединява знанията, опита и усилията на специалисти-доброволци, които влагат част от свободното си време за общото благо. Въпреки ограниченото финансиране нашият продукт (интернет услуги и технически решения) е професионален и се радва на висока популярност всред потребителите. Ние работим с дълбокото убеждение, че правилният начин за борба с негативните явления и настроения в обществото е добрия пример, сътворяван с посветеност и всеотдайност.