АВТОРСКО ПРАВО

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторското право. Автор на културноестетическата концепция на уебсайта е доц. д-р Мила Кръстева. Автор на интернет концепцията и нейната реализация в уебсайта е Иван Иванов. Преводът на електронния сайт на английски език е на доц. д-р Йордан Костурков. Преводът на електронния сайт на руски език е на гл. ас. д-р Атанаска Тошева.

 
Уебсайтът е изработен от CART Lab с научен ръководител гл. ас. д-р Атанас Терзийски и е собственост на Проект № НИ13 ФЛФО14 / 20.03.2013 и 23.04.2013 г. с ръководител доц. д-р Мила Кръстева (http://paissiada.com). 

 

Проектът се финансира от Поделение "Научна и приложна дейност" (НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". 

 

За изработката на този уебсайт са използвани материали на други автори, изработени за некомерсиални цели. Получихме писмено съгласие да включим в нашия сайт:

  • Шрифт Bulgaria Moderna Pro. Автор: Янко Цветков (http://aplhadesigner.com)
  • Аудиокнигата "История славянобългарска". Автор: Мариан Маринов (http://istoriata.bg)

Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, емблеми, графики и др. от уебсайта, но без правото да отстраняват съпътстващите ги авторски знаци, запазени марки и др

При отпечатване или друго ползване на съдържание от уебсайта потребителите са длъжни да цитират източника на информацията, а именно: paissiada.com

 

Пловдив, февруари 2013 - ноември 2014 г.