Медиен интерес

Медийният интерес към дейността на академичния ни екип, който от години работи за съхраняването на духовните послания на Отец Паисий и неговите ученици,  датира от 2012 г. – юбилейна за "История славянобългарска". Тогава екипи на телевизия "БЪЛГАРИЯ ДНЕС" (БНТ2 – ПЛОВДИВ) и БНР "ХОРИЗОНТ":
  • създадоха документален филм за Пътуващия семинар "ПО СТЪПКИТЕ НА ОТЕЦ ПАИСИЙ" (22 – 27 октомври 2012 г.);
  • отразиха дейността на Международната научна конференция "250 години "История славянобългарска" (2 – 3 ноември 2012 г.).
И двете събития бяха организирани и проведени от Филологическия факултет при Пловдивския университет, чийто декан е доц. д-р Живко Иванов, под академичното ръководство на доц. д-р Мила Кръстева, преподавател по българска възрожденска литература в Университета. 
Медиите, които ни познават, обичат ни, подкрепят ни, пожелаха да работим съвместно и в настоящия ни проект. Това се случи така: 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 октомври 2013, 14:30 ч.
Ректорат на Пловдивския университет
България - Пловдив

На 29 октомври 2013 г. доц. д-р Мила Кръстева изнесе публична лекция на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!". Бе дадена пресконференция, предхождаща лекцията, която бе организирана от  докторанта Тенчо Дерекювлиев. Начинанието ни бе подкрепено и подпомогнато и от доц. д-р Живко Иванов – декан на Филологическия факултет при Пловдивския университет, факултетския ръководител, който в последните две години всеотдайно и ненатрапливо сътрудничи на дейността на екипите, с които доц. д-р Мила Кръстева работи по проектите, онасловени: "ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!". В пресконференцията участваха членовете на екипа, участва и проф. д-р Запрян Козлуджов ‒ ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Водещ на пресконференцията бе докторантът Тенчо Дерекювлиев. Събитието бе предварително разгласено на електронен адрес: 
Преди пресконференцията на електронните и печатните медии бе изпратено прессъобщение, съдържащо информация за тематиката и спецификата на публичната лекция. Впоследствие текстът бе публикуван на електронен адрес: 
Пресконференцията бе отразена от екип на телевизия DC TV, воден от журналистката Емилия Терзиева. На 29 октомври 2013 г. във вечерната емисия новини на DC TV, започваща в 18.45 ч., бе излъчен репортаж. На 4 ноември в предаването "Утро с DC TV" (част ІІ) бе излъчен подробен материал от пресконференцията, а видеото може да бъде гледано на електронен адрес:
След лекцията доц. Мила Кръстева даде интервю пред радиожурналистката Кремена Данева, което бе излъчено в утринната програма на БНР "Хоризонт" на 2 ноември 2013 г. Проектът разполага с архивен запис на интервюто, който може да бъде изслушан тук:
 

 

ПАИСИЙ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

31 октомври 2013 г., 16.00 ч.
Телевизионно предаване „България днес", Българска национална телевизия 2 (БНТ2)
България - Пловдив

Доц. д-р Мила Кръстева бе поканена от продуцента на предаването "БЪЛГАРИЯ ДНЕС" (БНТ2 ‒ ПЛОВДИВ) г-жа Десислава Шишманова, за да разкаже за изнесената на 29 октомври 2013 г. в Пловдивския университет публична лекция и да обвърже темата на проекта с темата за културноидентификационните модели:
  • на младите българи, обитателите на ХХІ век, които избраха да окупират 5-а аудитория на Пловдивския университет на 28 октомври 2013 г.;
  • на младите българи, обитателите на ХХІ век, студентите на България, които не избраха окупацията като спасителен път;
  • на младите българи, обитателите на ХХІ век, които се образоват в чужбина.
В предаването, което протече на живо, доц. Кръстева съпостави духовната възмога в мисията на Паисий и неговото съвремие с кризата на духовността днес, когато хаосът в човешкия ни път руши опорите на националните ценности. Бе подчертано, че именно в тази ситуация на духовна криза в съвременното българско общество трябва да се огласят националните идеали на Паисий и възрожденските българи, които идентифицираха духовното българско като Високо и Трайно. 
Предаването може да бъде гледано тук:
 
Източник: bnt.bg