НИЕ БЛАГОДАРИМ НА... ...

Идеята да благодарим на нашите съмишленици в интернет пространството се породи от съзнанието, че проектът ни е съвместно дело както на преките му създатели – преподаватели, студенти и докторанти от Пловдивския университет – така и на нашите приятели от български училища и университети, а също и от университети и библиотеки в чужбина, където представяме постигнатото. Работата ни се подкрепя и от неакадемични институции, които са наши духовни съмишленици или спомоществователи. Без медиите - а те ни обичат - не бихме успели да разкажем на всички българи как заедно можем да съберем, да оценим с критериите на нашето съвремие, и да предадем нататък искрица от Огъня, който са носили в Сърцата си Паисий и неговите "ученици". Всички ние, родените и отгледани в не-свободата на Глобалния и Космополитен ХХI век, които по един или друг начин конструираме академичните, духовните и финансовите опори на Проекта, сме модерните хора разкази, чиито морален дълг е да помним Тях – културните поданици на българския ХVIII и XIX в., които чрез уроците на българската история разпознаха, че не е неудобно да си българин, но е непростимо да си юродив българин!
 
ПРЕДАЙ НАТАТЪК!