ДНЕВНИК НА ПЪТУВАЩАТА ЛЕКТОРИЯ 
"ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" 

 
(2013 - 2014 г.)
 
 
 
Дневникът се води от:
доц. д-р Мила Кръстева
гл. ас. д-р Фани Бойкова
гл. ас. Антоанета Джельова
 
 
 
 
Любословни читателю на нашия сайт!
 
Попътешествай във виртуалното пространство заедно с нас и ще узнаеш, че идеята да разгърнем пътуващата лектория „ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" се роди: 
 
1) Във връзка с желанието ни да продължим започнатото през 2012 г. дело за изучаване, опазване и предаване нататък на културното и духовното наследство на Паисий и преписвачите на неговата История, чието начало бе поставено с академичната програма на Международната научна конференция "250 ГОДИНИ "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" (Пловдив, 2 ‒ 3 ноември 2012 г.) и пътуващия семинар "ПО СТЪПКИТЕ НА ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" (22 ‒ 27 октомври 2012 г.). В пътуващия семинар участваха представители от екипа на настоящия проект, а именно: доц. д-р Мила Кръстева, гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Фани Бойкова, докт. Галина Димитрова. Вж.:
Преминавайки по стъпките на Отец Паисий, ние, миналогодишните пътешественици, пожелахме да допишем вече започналото сюжетиране на Големия разказ "ЦАРСТВОТО ПАИСИАДА И ХОРАТА-РАЗКАЗИ", затова сега създадохме и организирахме пътуващата лектория "ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!", чийто първоначален замисъл се уголеми и надскочи тесните географски граници на Пловдив и България. Така освен предвидената в предварителната работна програма за първата отчетна година на проекта една лекция, която трябваше да бъде изнесена в Пловдивския университет, и още две лекции, които трябваше да бъдат прочетени в пловдивски училища, през 2013 г. екипът ни изнесе пет публични лекции в университети в България, в чужбина, в чужди културни институции и две публични лекции в училища в Пловдив. 
 
2) Във връзка с огромния интерес към дейността на настоящия ни проект, чиито идеи популяризираме:
 • с изнасянето на публични лекции;
 • с публична лектория, която се води по страниците на вестник "Пловдивски университет";
 • с медийни изяви;
 • с изработването на интернет сайт;
 • с участия в научни форуми в България и чужбина;
 • с публикации на статии, студии и монографии по теми на проекта.
С любословния читател на нашия сайт споделяме, че българи от всички краища на България (с различен социален и интелектуален опит), а също и академични институции от чужбина изявяват желание да станат съпричастни към националната кауза на проекта, за да предадем заедно нататък духовния дар на Паисий и неговите последователи.  
Дейността в пътуващата ни лектория сътвори следния календарен ред

 

Лекция №1

29 октомври 2013, 15:00 ч.
Ректорат на Пловдивския университет, 11. аудитория (партер)
България - Пловдив

Доц. д-р Мила Кръстева изнесе публична лекция на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!". Бяха подготвени и разлепени и плакати в различни институции в Пловдив. Събитието бе предварително разгласено в интернет пространството на електронни адреси: 
Въпреки окупацията в пета аудитория на Пловдивския университет, която започна привечер на 28 октомври 2013 г., едномесечните организационни усилия на гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева, гл. ас. Мариана Куршумова, докт. Галина Димитрова, докт. Тенчо Дерекювлиев, студента Самуил Дъбов не се оказаха напразни, защото лекцията бе посетена от студенти, от ученици, от учители, от служители в Пловдивския университет, от граждани на Пловдив, бе посетена и от д-р Роберто Адинолфи ‒ изтъкнат специалист по Българско възраждане, който е поканен за участник в екипа на проекта за втората работна година. 
Тази публична лекция, която бе подкрепена от Деканата на Филологическия факултет на ПУ, бе посветена на Деня на народните будители ‒ 1 ноември. В словото си лекторът акцентира върху неизвестни детайли от ръкописната култура на Българското възраждане. Беше разказано:
 • за изработването на възрожденските ръкописни преписи и преправки по Паисий;
 • за занаята на Преписвача и Подвързвача;
 • за калиграфията и обучението на дяците калиграфи;
 • за начините на устното, ръкописното и печатното разпространение на Паисиевата книга през ХVІІІ ‒ ХІХ век.
Бе показана и презентация, изработена от гл. ас. Димитър Пеев от Софийския университет, която бе предоставена на разположение за целите на проекта. Именно в диалога след приключването на лекцията се роди идеята да се започне отпечатването на публична лектория на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!", която се публикува в няколко поредни броя на вестник "Пловдивски университет". 

Лекция №2

30 октомври 2013, 10:30 ч.
ПГО „Ана Май"
България – Пловдив

Докт. Галина Димитрова проведе предварителни преговори с директора на ПГО „Ана Май" ‒ гр. Пловдив, за осигуряване на аудитория за провеждане на предвидената в план-програмата за първата година на проекта първа лекция за ученици от Пловдив. Лекцията бе изнесена от доц. д-р Мила Кръстева в часовете на учителя по история и география г-н Асен Димитров. Прие се с интерес от учениците, защото темата й "АВАНТЮРНИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ НА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ПРЕЗ ХVІІІ ‒ ХІХ ВЕК У НАС И В ЧУЖБИНА!"  бе съобразена с особеностите на възрастовата и психо-менталната ученикова структура на децата от средното училище. Лекцията бе придружена и от презентацията на гл. ас. Димитър Пеев. Бе ни оказано пълно съдействие от ръководството на ПГО "Ана Май", а училището става наш дългосрочен партньор.

Лекция №3

30 октомври 2013, 17:00 ч.
Дом на културата „Тарас Шевченко"
Украйна – Мелитопол

Във връзка с огромния интерес към пътуващата лектория "ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" публични лекции бяха изнесени и зад граница. Гл. ас. Антоанета Джельова получи официална покана да чете публична лекция пред Мелитополското дружество за българска култура "Балкани" на тема: "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" И НЕЙНИЯТ ЖИВОТ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ". Лекцията предизвика интересна дискусия сред потомците на българските преселници в Украйна.

Лекция №4

31 октомври 2013, 9:30 ч.
СОУ „Паисий Хилендарски"
България ‒ Пловдив

Гл. ас. д-р Фани Бойкова, която е университетски преподавател по методика на българския език и притежава висока професионална подготовка за работа с ученици, проведе предварителни преговори с директора на СОУ "Паисий Хилендарски" ‒ гр. Пловдив, за осигуряване на аудитория за провеждане на предвидената в план-програмата за първата година на проекта втора лекция за ученици от Пловдив. Лекцията на тема: "АВАНТЮРНИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ НА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ПРЕЗ ХVІІІ ‒ ХІХ ВЕК У НАС И В ЧУЖБИНА", която бе изнесена от доц. д-р Мила Кръстева в деня на празника на училището, е заснета цялостно от г-н Стефчо Стоянов и се съхранява в архива на проекта.
Бе ни оказано пълно съдействие от ръководството на СОУ "Паисий Хилендарски". Училището става наш дългосрочен партньор. Подчертаваме, че училището, което носи името на Паисий Хилендарски и в което има хуманитарни паралелки с умни и образовани ученици, отдавна работи за съхраняването на Паисиевото дело, като изкупува стари издания на "История славянобългарска" и публикувани ръкописи на преписи и преправки по Паисий. В този смисъл партньорството ни, което ще се задълбочи през втората работна година на проекта (по покана и на самото училище), ще популяризира трайно академичното познание на членовете на екипа сред ученическата аудитория в Пловдив.  

Лекция №5

5 ноември 2013, 12:45 ч.
Мелитополски университет „Богдан Хмелницки", ІІ корпус, 94 каб.
Украйна – Мелитопол

Гл. ас. Антоанета Джельова бе поканена да изнесе лекция в Мелитополския университет "Богдан Хмелницки" на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НЕГОВАТА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" В БЪЛГАРИЯ И В УКРАЙНА. ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ". Лекцията бе придружена и от презентация, изготвена съвместно със сътрудничката от Центъра по българистика г-жа Мария Пачева (студентка в Мелитополския държавен педагогически университет). Изнасянето на лекцията бе предварително огласено в интернет пространството: 

Лекция №6

6 ноември 2013, 11:00 ч.
Бердянски държавен педагогически университет, ауд. 5
Украйна – Бердянск

Гл. ас. Антоанета Джельова проведе предварителни преговори с Министерството на образованието и науката в Украйна и с Института по филология и социални науки в Украйна – от една страна, и с Министерството на образованието и науката в България – от друга, по повод на предстоящата лекция на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НЕГОВАТА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" В БЪЛГАРИЯ И ЗАД ГРАНИЦА. ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ". Лекцията, която бе разгласена на електронен адрес:
бе изслушана с интерес от младите потомци на български преселници в Украйна, които изучават български език, литература и култура в университета.

 

Лекция №7

12 ноември 2013, 9:00 ч.
Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ)
България ‒ София

По покана на проф. д-р Светлана Стойчева, преподавател в НАТФИЗ, доц. д-р Мила Кръстева изнесе публична лекция на студенти от специалностите "Театрознание" и "Филмово изкуство" на тема: "МИКРО- И МАКРОСЮЖЕТИТЕ НА ГОЛЕМИЯ ВЪЗРОЖДЕНСКИ РАЗКАЗ "ЦАРСТВОТО ПАИСИАДА И ХОРАТА-РАЗКАЗИ".

Лекция № 8

11 март 2014, 10:00 ч.
Санктпетербургски държавен университет, Факултет по славянски филологии, 197. аудитория
Русия - Санкт Петербург

На 11 март 2014 г. доц. д-р Мила Кръстева изнесе публична лекция в Санктпетербургския държавен университет. Лекцията на тема "История славянобългарска": текст и контекст" бе изслушана от студенти бакалаври и магистри по българска филология, а също и от техните преподаватели българисти. Бе показана и презентация на възрожденските ръкописни преписи и преправки на Паисиевата история, достигнали до нас, които днес се съхраняват в книгохранилища в България и в чужбина. Публичната лекция е част от академичната програма на проект № НИ 13 ФЛФД14 от 20 март 2013 и 23 април 2013 г., в която също се предвижда и участие на членове от екипа на проекта в международни академични изяви. Във връзка с това бяха изнесени доклади на тема:
 • "Родословът на Първа Харитонова преправка (Змеево, 1831)" от доц. д-р Мила Кръстева
 • "Пътешествието на "История славянобългарска" в и отвъд, преди и след Училището" от гл. ас. д-р Фани Бойкова.
Докладите бяха прочетени по време на XIX-те Державински четения, чието откриване се състоя на 13 март 2014 г. в читалнята на Славянския фонд на Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург. Конференцията  традиционно се организира от Катедрата по славянски филологии на Санктпетербургския държавен университет.
 
Державинските четения се проведоха в рамките на XLIII Международна филологическа конференция, 11 ˗ 16 март 2014 г., организирана от Филологическия факултет на Санктпетербургския държавен университет. При откриването на конференцията заместник-ректорът Сергей Игоревич Богданов съобщи, че в 45 секции участват 823 учени от 249 университета и културни организации,  от тях 120 души са  представители на 29 чужди страни. Международната филологическа конференция се откри с няколко пленарни заседания, което позволи на учени от различни направления да се запознаят с актуални постижения на филологическата наука.

 

Съвременните и историческите проблеми на българистиката и славистиката очертаха тематичното разнообразие на Державинските четения. Бе отбелязана и 145-годишнината от създаването на БАН с открита изложба в Славянския фонд. Домакинът на събитието, директорът на Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург, Валерий Павлович Леонов, лично поднесе приветствие с пожелание за плодотворна работа на конференцията. На откриването присъства и Генералният консул на Република България в Санкт Петербург Петя Несторова, която поздрави организаторите и участниците в събитието.
 
Представители на Санктпетербургския държавен университет, Московския държавен университет "М. В. Ломоносов", Санктпетербургския държавен университет за кино и телевизия, Библиотеката  на Руската академия на науките, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Руския етнографски музей, Държавния Ермитаж, Министерството на външните работи на Руската федерация представиха своите изследвания в обастта на българската култура, история, литературознание, езикознание.
 
Доц. Кръстева и д-р Бойкова дариха на Филологическия факултет на Санктпетербургския държавен университет, на библиотеката на Академията на науките в Санкт Петербург, на Държавната библиотека "М. Е. Салтиков-Шчедрин", на библиотеката при Етнографския музей в града книгите:
 • Геров препис на "История славянобългарска", Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2012.
 • Втора Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Пловдив, изд. "Жанет 45", 2013.

 

Лекция № 9

2 май 2014, 10:00 ч.
Университет „Томаш Масарик", Факултет по славянски филологии
Чехия - Бърно

Във връзка с работната програма на проекта "От идеята за Историята към Националното, Космополитното и Глобалното: преписите и преправките на "История славянобългарска" и културноидентификационните модели на ХVІІІ – ХХІ век", която предвижда изнасянето на публични лекции в чужбина през 2014 г., доц. д-р Мила Кръстева бе поканена да изнесе лекция на тема: "История славянобългарска" в контекста на нейните възрожденски преписи и преправки". Лекцията бе изслушана с любопитство от чешките студенти българисти, чието ниво на познание по съвременен български език е високопрофесионално. За организацията по изнасянето на публичната лекция изключително съдействие доц. Кръстева получи от чешките си колеги в Бърно д-р Елена Крейчова и докторант Мария Ракова.

Лекция № 10

16 май 2014,
Бердянски държавен педагогически университет, Институт по филология и социални комуникации
Украйна – Бердянск

На Третия международен научно-методически семинар по български език, литература, култура и история, организиран от Министерството на образованието и науката на Украйна, Бердянския държавен педагогически университет и Института по филология и социални комуникации при БДПУ,  гл. ас. Антоанета Джельова изнесе публична лекция, на която направи презентация на проекта "От идеята за Историята към Националното, Космополитното и Глобалното: преписите и преправките на "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на XVIII – XXI в." 
Беше представено и дарено фототипното издание Втора Харитонова преправка на "История славянобългарска". Чирпан 1831. Пловдив, изд. "Жанет 45", 2013 г.
 

Лекция № 11

23 май 2014, 13:00 ч.
Киевски национален университет „Тарас Шевченко", Институт по филология, Център по български език, литература, история
Украйна - Киев

Поканата за лекция към гл. ас. Антоанета Джельова беше отправена от доц. Олена Чмир – ръководител на Центъра по български език, литература и история, и от лектора по български език доц. Мариета Иванова-Гиргинова. Лекцията на тема „От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на "История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII - XXI век" бе изнесена пред украински студенти и преподаватели българисти. Бе представена и Втора Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Чирпан, 1831).
Пред същата академична аудитория гл. ас. Антоанета Джельова представи и първото фототипно издание на Втората Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Съставител на книгата и автор на студията към нея  е доц. д-р Мила Кръстева, нейни научни консултанти са гл. ас. Антоанета Джельова и проф. д-р Надежда Драгова, а рецензенти на изданието са  проф. д-р Надежда Драгова и проф. д-р Елена Налбантова. Книгата е публикувана от издателство "Жанет 45" в Пловдив през 2013 г. Уникалното издание беше дарено на Центъра по български език, литература, история и култура по повод на годишнината от неговото създаване. 
Състоя се и научна конференция, на която студенти четоха доклади за български автори. На срещата разговор бяха обсъдени проблеми, свързани с битието на автора, читателя, спомоществователя и просветителя в културно-историческото пространство. 
На тържественото събитие присъства и съветникът по въпросите на образованието и културата при Посолството на Република България в Киев г-н Петър Танев.
Информация за изнесената лекция може да бъде открита на електронен адрес: http://instpres.univ.kiev.ua/node/608

Лекция № 12

18 юни 2014, 10:00 ч.
Езикова гимназия "Бертолт Брехт"
България - Пазарджик

По програмата на пътуващата лектория на проект "От идеята за Историята към Националното, Космополитното и Глобалното": преписите и преправките на "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ – ХІХ век" (Проект № НИ 13 ФЛФО 14 / 20.03.2013 и 24.04.2013 г.) доц. д-р Мила Кръстева изнесе лекция в езиковата гимназия "Бертолт Брехт" – гр. Пазарджик, на тема: "Възрожденските преписи и преправки на Паисиевата "История славянобългарска" – културноисторически контекст и духовни послания".  
Учениците представиха изработен от тях ръкописен препис на "История славянобългарска", който ще се съхранява в гимназията.
Организацията на лекцията бе реализирана от гл.ас. д-р Фани Бойкова, член на екипа на проекта, и от главните учители от гимназия „Бертолт Брехт" – г-жа Фани Попова и г-жа Ася Гунчева.

Лекция № 13

23 юни 2014, 14:30 ч.
Духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий"
България - Пловдив

Доц. д-р Мила Кръстева от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" изнесе лекция на тема: "Духовните пътешествия на "История славянобългарска", нейните възрожденски преписи и преправки у нас и по света през ХVIII – ХIХ век". Лекцията  следва програмата на проект "От идеята за Историята към Националното, Космополитното и Глобалното: преписите и преправките на "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ – ХІХ век" (Проект № НИ 13 ФЛФО 14 / 20.03.2013 и 24.04.2013 г.).
 
Лекцията предизвика оправдан интерес сред учениците. По свое желание един от тях прочете пред аудиторията избрани страници от преписите и преправките.
 
Лекцията бе организирана от гл.ас. д-р Фани Бойкова от ПУ "Паисий Хилендарски"  със съдействието на Димитър Мирчев, заместник-ректор на Духовната семинария „Св. св. Кирил  и Методий" и г-н Борис Пасков, учител по български език и литература.

Лекция №14

21 октября 2014,
Коммунальное предприятие „Приморский региональный украинско-болгарский многопрофильный лицей ІІ-ІІІ степени", Приморский районный совет Запорожской области
г. Приморск, Украина

По приглашению директора "Приморского регионального украинско-болгарского многопрофильного лецея II-III степени" г. Приморска Запорожской области Украины В.О.Вишневецкого и лектора болгарского языка, литературы и культуры Росицы Николовой, гл. асс. Антоанета Джельова представила ученикам 10 класса презентацию проекта и прочитала им лекцию на тему: "Паисий Хилендарский, "История славяноболгарская" - ее списки и переработки".