ПУБЛИЧНА ЛЕКТОРИЯ

 "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСКИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ - ПРЕДАЙ НАТАТЪК!"

 

   Публичната лектория се води от доц. д-р Мила Кръстева
 

Проектът ни търси различни методи за популяризирането на Паисиевата идея за Историята и начините, по които възрожденците преписват "История славянобългарска", като я   съкращават, допълват, редактират, преправят в продължение на 117 години (между 1765 и 1882 година). Ръководени от тази представа, разработихме лекциите публичната лектория "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ - НАТАТЪК!". Лекциите, съдържащи се в публичната лектория, които се публикува във всеки брой на вестник "Пловдивски университет", представят: 

информация за детайлите от палеографията и литературноисторическите паспорти на възрожденските преписи и преправки на Паисиевото съчинение;

психобиографичните портрети на преписвачите на Паисиевата книга, които в повечето случаи, са неизвестни на съвременния български читател.
 

Академичният ни екип вярва, че публичната лектория ще е любопитна за читателите на електронния ни сайт. Вярваме и още, че споделеното в лекциите ще привлече многобройни читатели от различни възрасти, с различен социален и интелектуален статус, и ще ги направи съпричастни към духовната ни кауза "ПАИСИАДА - ПРЕДАЙ НАТАТЪК!"  

   
ЛЕКЦИИ ОТ ПУБЛИЧНАТА ЛЕКТОРИЯ, ПУБЛИКУВАНИ ВЪВ ВЕСТНИК "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ": 
 • Предуведомление. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". ЛЕКЦИЯ № 1. // Вестник "Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура (Пловдив), бр. 8 (433), 12.11.2013 (г. ХХXI), с. 5.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
   
 • (Не)видимите следи от литературноисторическия паспорт на автографа на Паисий Хилендарски. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". ЛЕКЦИЯ № 2. // Вестник "Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 9 – 10 (434 – 435), 19 декември 2013 (г. ХХXI), с. 14 – 16. Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
 • "История славянобългарска": текст и контекст. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". ЛЕКЦИЯ № 3. // Вестник "Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 1 – 2 (436 – 437), 8 февруари 2014 (г. ХХXII), с. 8 – 10.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
 • (Авто)биографичната памет на/за йеромонах Паисий Хилендарски. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". ЛЕКЦИЯ № 4. // Вестник "Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 3 – 4 (438 – 439), 8 април 2014 (г. ХХXII), с. 6 – 7.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
   
 • Първи Софрониев препис на "История славянобългарска". Или за тайнството на възрожденската ръкописна книга и вълшебствата в занаята на преписвача. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". ЛЕКЦИЯ № 5. / Вестник "Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 5 (440), 21 май 2014 (г. ХХXII), с. 4 – 5. 
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
 • Втори Софрониев препис (Котел, 1781) – посланията на едно възрожденско "живелище". Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". ЛЕКЦИЯ № 6. / Вестник "Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 6 (441), 4 юли 2014 (г. ХХXII), с. 6 – 7.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
   
 • Рилската преправка на "История славянобългарска" (Рилски манастир, 1825). Към теорията и историята на първата възрожденска ръкописна преправка. // Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!" Лекия № 7. / Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 7 (442), 10 октомври 2014 (г. ХХXII), с. 4 – 5.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/