СТРУКТУРА

НАУЧНИ ФОРУМИ

НАУЧЕН КООРДИНАТОР:

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

 

 

УЧАСТНИЦИ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

ГЛ. АС. Д-Р ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ГАЙДАДЖИЕВА

ДОКТ. ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГЛ. АС. МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА

ДОЦ. Д-Р МИЛА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

АС. Д-Р РОБЕРТО АДИНОЛФИ

ГЛ. АС. Д-Р ФАНИ ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА

КНИГОИЗДАВАНЕ

НАУЧНИ КООРДИНАТОРИ:

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАС ТАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЛ. АС. МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА

ГЛ. АС. Д-Р ФАНИ ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА

 

НАУЧНИ РЕДАКТОРИ:

 

ГЛ. АС. Д-Р ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ГАЙДАДЖИЕВА

ГЛ. АС. МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА

 

КОРЕКТОР:

 

ГЛ. АС. ГЕРГАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

 

НАУЧНИ КОНСУЛТАНТИ:

 

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. ДФН ИВАН ДОБРЕВ ДОБРЕВ

АКАД. ИВАН НИКОЛОВ РАДЕВ

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 

ПРОФ. НАДЕЖДА НИКОЛОВА ДРАГОВА

ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА

ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ТАЧЕВА

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

 

ДОКТ. ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВ

ДОКТ. ТЕНЧО ЙОРДАНОВ ДЕРЕКЮВЛИЕВ

САМУИЛ ЕМИЛОВ ДЪБОВ

ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ

ПРЕВОДИ

НАУЧЕН КООРДИНАТОР:

 

ГЛ. АС. АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДЖЕЛЬОВА

 

ПРЕВОДАЧИ:

 

ГЛ. АС. АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДЖЕЛЬОВА

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТУРКОВ

АС. Д-Р РОБЕРТО АДИНОЛФИ

ГЛ. АС. Д-Р СНЕЖА ТОДОРОВА ЦОНЕВА МАТЮСЪН

ПЪТУВАЩА ЛЕКТОРИЯ

НАУЧЕН КООРДИНАТОР:

 

ГЛ. АС. Д-Р ФАНИ ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА

 

ЛЕКТОРИ:

 

ДОЦ. Д-Р МИЛА КРЪСТЕВА

ГЛ. АС. АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДЖЕЛЬОВА

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

ИНТЕРНЕТ САЙТ

НАУЧЕН КООРДИНАТОР:

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАС ТАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

 

WEB-АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ

САМУИЛ ЕМИЛОВ ДЪБОВ

МЕДИИ

КООРДИНАТОР:

 

ДОКТ. ТЕНЧO ЙОРДАНОВ ДЕРЕКЮВЛИЕВ

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

 

ДОКТ. ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ

САМУИЛ ЕМИЛОВ ДЪБОВ

АНКЕТИ

НАУЧЕНИ КООРДИНАТОРИ:

 

ГЛ. АС. Д-Р ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ГАЙДАДЖИЕВА

ГЛ. АС. МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА

ГЛ. АС. Д-Р ФАНИ  ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА

 

ОБРАБОТКА НА АНКЕТИТЕ:

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАС ТАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

ДОКТ. ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГЛ. АС. ГЕРГАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТУРКОВ

ДОЦ. Д-Р МИЛА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

АС. Д-Р РОБЕРТО АДИНОЛФИ

ГЛ. АС. Д-Р СНЕЖА ТОДОРОВА ЦОНЕВА МАТЮСЪН

ДОКТ. ТЕНЧО ЙОРДАНОВ ДЕРЕКЮВЛИЕВ