СЪЗДАТЕЛИТЕ

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

ДОЦ. Д-Р МИЛА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание

 

ЧЛЕНОВЕ

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТУРКОВ

Катедра по английска филология

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАС ТАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

Катедра по аналитична химия и компютърна химия

 

ГЛ. АС. Д-Р АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА

Катедра по руска филология

 

ГЛ. АС. Д-Р ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ГАЙДАДЖИЕВА

Катедра по български език

 

ГЛ. АС. Д-Р СНЕЖА ТОДОРОВА ЦОНЕВА МАТЮСЪН

Катедра по английска филология

 

ГЛ. АС. Д-Р ФАНИ ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА

Катедра по българска литература и теория на литературата

 

АС. Д-Р РОБЕРТО АДИНОЛФИ

Катедра по романистика и германистика

 

ГЛ. АС. АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДЖЕЛЬОВА

Катедра по общо езикознание и история на българския език

 

ГЛ. АС. ГЕРГАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

Катедра по славянска филология

 

ГЛ. АС. МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА

Катедра по български език

 

ДОКТ. ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание

 

ДОКТ. ТЕНЧО ЙОРДАНОВ ДЕРЕКЮВЛИЕВ

Катедра по български език

 

ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ

Студент по медицинска биология

 

САМУИЛ ЕМИЛОВ ДЪБОВ

Студент по български език и френски език