Conferences

Assistant Professor Antoinetta Dzhelyova

 

 • Паисиада – системно-синергетичен подход към „История славянобългарска" и нейните преписи и преправки. Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

 

Assistant Professor Atanaska Tosheva

 

 • „Структурно-функционален статус на славянобългарския език („История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон)". Доклад, изнесен на международната научна конференция на тема: „Езици на паметта в литературния текст", проведена в Софийски университет „Св. Климент Охридски". София, България, 26 ‒ 27 април 2013. Програмата на конференцията може да бъде открита на електронен адрес:
  http://izt.bgdocs.org/docs/index-211991.html 
   
 • Функциональный статус гибридных вариантов церковнославянского языка во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. (на материале первых историографий болгарского Возрождения. Докладът е изнесен на международната научна конференция на тема: „Русистика ХХІ века: традиции и перспективы", проведена в Шуменския университет „Константин Преславски". Шумен, България, 11 ‒ 12 октомври 2013 г. 
   
 • Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на „История славянобългарска" – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на ХІХ век. Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

Assistant Professor Mariana Kurshumova

 

 • „Геровият препис на „История славянобългарска" или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет". Доклад, изнесен на Международната научна конференция, проведена на 11 октомври 2013 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (Паисиеви четения 2013). Програмата на Конференцията е публикувана на електронен адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg
   
 • Наблюдения върху лексикално-семантичните различия в Геровия препис на  „История славянобългарска". Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

Associate Professor Mila Krasteva, PHD

 

 • „Сравнение на структурните и съдържателните особености на преправките на „История славянобългарска" съставени от монаха таксидиот Харитон Рилски в Змеево (1831) и в Чирпан (1831)". Доклад, изнесен на Международната конференция „Славянски езици и литератури в синхрония и диахрония". Филологически факултет на Московския държавен университет „Ломоносов", Москва, Русия, 26 ‒28 ноември 2013.
   
 • Поп-Йоанова преправка на „История славянобългарска": академични (хипо)тези. Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

 

Assistant Professor Fanny Boykova, PHD

 

 • „История славянобългарска" в образователния контекст". Доклад, изнесен на Международната конференция „Славянски езици и литератури в синхрония и диахрония". Филологически факултет на Московския държавен университет „Ломоносов", Москва, Русия, 26 ‒28 ноември 2013.