доц. д-р Йордан Костурков

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТУРКОВ е роден през 1948 г. в гр. Пазарджик. Завършва английската гимназия в гр. Пловдив (1964), Софийски университет „Св. Климент Охридски" с първа специалност английска филология, втора специалност руски език (1971) и докторантура по история на литературата (2010) в ПУ „Паисий Хилендарски". Защитава дисертация върху аспекти на модерността в творчеството на Уила Катър (2010). Доцент  по английска литература (2011) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Катедра по английска филология. специализирал е в Метрополитън Юниверсити в Лийдс, Обединено кралство, и Университета на Луивил, САЩ. Гост-лектор в Нов български университет,Филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов", Кърджали, Филиала на Пловдивски университет в Смолян, Русенски университет „Ангел Кънчев", Бургаски свободен университет. Лектор по програмата „Еразъм" в университета в Лафборо - Англия. Член на Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Съюза на учените в България, Дружество на преводачите в Пловдив, Българска асоциация на преподавателите по английски език, Българско дружество за британски изследвания, Българска асоциация по американистика. Член е на Международната асоциация за съвременни езици, на Колегиума на Залцбургския семинар, стипендиант е на Комисия „Фулбрайт". Представен е в справочниците „Кой кой е в България", „Кой кой е в българската култура" и "Кой кой е по света" (Who's Who in the World).

Избрани публикации

  • Рефлексии. Книгите на Амалтея двадесет години по-късно. Пловдив, Хермес, 2010.
  • Пощенски коне. Mail Horses. Пловдив, 2006.
  • Тайният живот на великите английски писатели. Пловдив, Хермес, 2006.
  • Новини от миналия век. Портрети на американски писатели от двадесети век. Пловдив, Летера, 2006.
  • Настолна книга за читатели и писатели. София, Кралица Маб, 2006.
  • Синтактични функции на предлозите в английски език. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2000.
  • Книгите на Амалтея. Сборник статии, изследвания и литературнокритически есета, София, „Народна младеж", 1990.
  • Kosturkov, Y. Comments on the Bulgarian Situation of British Studies: Teaching Literature and Cultural Studies. In: Gupta, Suman, Milena Katsarska (eds.). English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. ISBN 978-954-423-568-0.PlovdivUniversity Press, 2009.
  • „Моят смъртен враг". // Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2009.