Медиен интерес

Медийният интерес към дейността на академичния ни екип, който от години работи за съхраняването на духовните послания на Отец Паисий и неговите ученици,  датира от 2012 г. – юбилейна за "История славянобългарска". Тогава екипи на телевизия "БЪЛГАРИЯ ДНЕС" (БНТ2 – ПЛОВДИВ) и БНР "ХОРИЗОНТ":
  • създадоха документален филм за Пътуващия семинар "ПО СТЪПКИТЕ НА ОТЕЦ ПАИСИЙ" (22 – 27 октомври 2012 г.);
  • отразиха дейността на Международната научна конференция "250 години "История славянобългарска" (2 – 3 ноември 2012 г.).
И двете събития бяха организирани и проведени от Филологическия факултет при Пловдивския университет, чийто декан е доц. д-р Живко Иванов, под академичното ръководство на доц. д-р Мила Кръстева, преподавател по българска възрожденска литература в Университета. 
Медиите, които ни познават, обичат ни, подкрепят ни, пожелаха да работим съвместно и в настоящия ни проект. Това се случи така: