ДНЕВНИК НА ПЪТУВАЩАТА ЛЕКТОРИЯ 
"ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" 

 
(2013 - 2014 г.)
 
 
 
Дневникът се води от:
доц. д-р Мила Кръстева
гл. ас. д-р Фани Бойкова
гл. ас. Антоанета Джельова
 
 
 
 
Любословни читателю на нашия сайт!
 
Попътешествай във виртуалното пространство заедно с нас и ще узнаеш, че идеята да разгърнем пътуващата лектория „ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" се роди: 
 
1) Във връзка с желанието ни да продължим започнатото през 2012 г. дело за изучаване, опазване и предаване нататък на културното и духовното наследство на Паисий и преписвачите на неговата История, чието начало бе поставено с академичната програма на Международната научна конференция "250 ГОДИНИ "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" (Пловдив, 2 ‒ 3 ноември 2012 г.) и пътуващия семинар "ПО СТЪПКИТЕ НА ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" (22 ‒ 27 октомври 2012 г.). В пътуващия семинар участваха представители от екипа на настоящия проект, а именно: доц. д-р Мила Кръстева, гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Фани Бойкова, докт. Галина Димитрова. Вж.:
Преминавайки по стъпките на Отец Паисий, ние, миналогодишните пътешественици, пожелахме да допишем вече започналото сюжетиране на Големия разказ "ЦАРСТВОТО ПАИСИАДА И ХОРАТА-РАЗКАЗИ", затова сега създадохме и организирахме пътуващата лектория "ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!", чийто първоначален замисъл се уголеми и надскочи тесните географски граници на Пловдив и България. Така освен предвидената в предварителната работна програма за първата отчетна година на проекта една лекция, която трябваше да бъде изнесена в Пловдивския университет, и още две лекции, които трябваше да бъдат прочетени в пловдивски училища, през 2013 г. екипът ни изнесе пет публични лекции в университети в България, в чужбина, в чужди културни институции и две публични лекции в училища в Пловдив. 
 
2) Във връзка с огромния интерес към дейността на настоящия ни проект, чиито идеи популяризираме:
  • с изнасянето на публични лекции;
  • с публична лектория, която се води по страниците на вестник "Пловдивски университет";
  • с медийни изяви;
  • с изработването на интернет сайт;
  • с участия в научни форуми в България и чужбина;
  • с публикации на статии, студии и монографии по теми на проекта.
С любословния читател на нашия сайт споделяме, че българи от всички краища на България (с различен социален и интелектуален опит), а също и академични институции от чужбина изявяват желание да станат съпричастни към националната кауза на проекта, за да предадем заедно нататък духовния дар на Паисий и неговите последователи.  
Дейността в пътуващата ни лектория сътвори следния календарен ред