ДНЕВНИК НА ПЪТУВАЩАТА ЛЕКТОРИЯ 
"ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" 

 
(2013 - 2014 г.)
 
 
 
Дневникът се води от:
доц. д-р Мила Кръстева
гл. ас. д-р Фани Бойкова
гл. ас. Антоанета Джельова
 
 
 
 
Любословни читателю на нашия сайт!
 
Попътешествай във виртуалното пространство заедно с нас и ще узнаеш, че идеята да разгърнем пътуващата лектория „ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" се роди: 
 
1) Във връзка с желанието ни да продължим започнатото през 2012 г. дело за изучаване, опазване и предаване нататък на културното и духовното наследство на Паисий и преписвачите на неговата История, чието начало бе поставено с академичната програма на Международната научна конференция "250 ГОДИНИ "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" (Пловдив, 2 ‒ 3 ноември 2012 г.) и пътуващия семинар "ПО СТЪПКИТЕ НА ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" (22 ‒ 27 октомври 2012 г.). В пътуващия семинар участваха представители от екипа на настоящия проект, а именно: доц. д-р Мила Кръстева, гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Фани Бойкова, докт. Галина Димитрова. Вж.:
Преминавайки по стъпките на Отец Паисий, ние, миналогодишните пътешественици, пожелахме да допишем вече започналото сюжетиране на Големия разказ "ЦАРСТВОТО ПАИСИАДА И ХОРАТА-РАЗКАЗИ", затова сега създадохме и организирахме пътуващата лектория "ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!", чийто първоначален замисъл се уголеми и надскочи тесните географски граници на Пловдив и България. Така освен предвидената в предварителната работна програма за първата отчетна година на проекта една лекция, която трябваше да бъде изнесена в Пловдивския университет, и още две лекции, които трябваше да бъдат прочетени в пловдивски училища, през 2013 г. екипът ни изнесе пет публични лекции в университети в България, в чужбина, в чужди културни институции и две публични лекции в училища в Пловдив. 
 
2) Във връзка с огромния интерес към дейността на настоящия ни проект, чиито идеи популяризираме:
 • с изнасянето на публични лекции;
 • с публична лектория, която се води по страниците на вестник "Пловдивски университет";
 • с медийни изяви;
 • с изработването на интернет сайт;
 • с участия в научни форуми в България и чужбина;
 • с публикации на статии, студии и монографии по теми на проекта.
С любословния читател на нашия сайт споделяме, че българи от всички краища на България (с различен социален и интелектуален опит), а също и академични институции от чужбина изявяват желание да станат съпричастни към националната кауза на проекта, за да предадем заедно нататък духовния дар на Паисий и неговите последователи.  
Дейността в пътуващата ни лектория сътвори следния календарен ред

 

Лекция №1

29 октомври 2013, 15:00 ч.
Ректорат на Пловдивския университет, 11. аудитория (партер)
България - Пловдив

Доц. д-р Мила Кръстева изнесе публична лекция на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!". Бяха подготвени и разлепени и плакати в различни институции в Пловдив. Събитието бе предварително разгласено в интернет пространството на електронни адреси: 
Въпреки окупацията в пета аудитория на Пловдивския университет, която започна привечер на 28 октомври 2013 г., едномесечните организационни усилия на гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева, гл. ас. Мариана Куршумова, докт. Галина Димитрова, докт. Тенчо Дерекювлиев, студента Самуил Дъбов не се оказаха напразни, защото лекцията бе посетена от студенти, от ученици, от учители, от служители в Пловдивския университет, от граждани на Пловдив, бе посетена и от д-р Роберто Адинолфи ‒ изтъкнат специалист по Българско възраждане, който е поканен за участник в екипа на проекта за втората работна година. 
Тази публична лекция, която бе подкрепена от Деканата на Филологическия факултет на ПУ, бе посветена на Деня на народните будители ‒ 1 ноември. В словото си лекторът акцентира върху неизвестни детайли от ръкописната култура на Българското възраждане. Беше разказано:
 • за изработването на възрожденските ръкописни преписи и преправки по Паисий;
 • за занаята на Преписвача и Подвързвача;
 • за калиграфията и обучението на дяците калиграфи;
 • за начините на устното, ръкописното и печатното разпространение на Паисиевата книга през ХVІІІ ‒ ХІХ век.
Бе показана и презентация, изработена от гл. ас. Димитър Пеев от Софийския университет, която бе предоставена на разположение за целите на проекта. Именно в диалога след приключването на лекцията се роди идеята да се започне отпечатването на публична лектория на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!", която се публикува в няколко поредни броя на вестник "Пловдивски университет". 

Лекция №2

30 октомври 2013, 10:30 ч.
ПГО „Ана Май"
България – Пловдив

Докт. Галина Димитрова проведе предварителни преговори с директора на ПГО „Ана Май" ‒ гр. Пловдив, за осигуряване на аудитория за провеждане на предвидената в план-програмата за първата година на проекта първа лекция за ученици от Пловдив. Лекцията бе изнесена от доц. д-р Мила Кръстева в часовете на учителя по история и география г-н Асен Димитров. Прие се с интерес от учениците, защото темата й "АВАНТЮРНИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ НА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ПРЕЗ ХVІІІ ‒ ХІХ ВЕК У НАС И В ЧУЖБИНА!"  бе съобразена с особеностите на възрастовата и психо-менталната ученикова структура на децата от средното училище. Лекцията бе придружена и от презентацията на гл. ас. Димитър Пеев. Бе ни оказано пълно съдействие от ръководството на ПГО "Ана Май", а училището става наш дългосрочен партньор.

Лекция №3

30 октомври 2013, 17:00 ч.
Дом на културата „Тарас Шевченко"
Украйна – Мелитопол

Във връзка с огромния интерес към пътуващата лектория "ПАИСИАДА ‒ ПРЕДАЙ НАТАТЪК!" публични лекции бяха изнесени и зад граница. Гл. ас. Антоанета Джельова получи официална покана да чете публична лекция пред Мелитополското дружество за българска култура "Балкани" на тема: "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" И НЕЙНИЯТ ЖИВОТ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ". Лекцията предизвика интересна дискусия сред потомците на българските преселници в Украйна.

Лекция №4

31 октомври 2013, 9:30 ч.
СОУ „Паисий Хилендарски"
България ‒ Пловдив

Гл. ас. д-р Фани Бойкова, която е университетски преподавател по методика на българския език и притежава висока професионална подготовка за работа с ученици, проведе предварителни преговори с директора на СОУ "Паисий Хилендарски" ‒ гр. Пловдив, за осигуряване на аудитория за провеждане на предвидената в план-програмата за първата година на проекта втора лекция за ученици от Пловдив. Лекцията на тема: "АВАНТЮРНИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ НА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ ПРЕЗ ХVІІІ ‒ ХІХ ВЕК У НАС И В ЧУЖБИНА", която бе изнесена от доц. д-р Мила Кръстева в деня на празника на училището, е заснета цялостно от г-н Стефчо Стоянов и се съхранява в архива на проекта.
Бе ни оказано пълно съдействие от ръководството на СОУ "Паисий Хилендарски". Училището става наш дългосрочен партньор. Подчертаваме, че училището, което носи името на Паисий Хилендарски и в което има хуманитарни паралелки с умни и образовани ученици, отдавна работи за съхраняването на Паисиевото дело, като изкупува стари издания на "История славянобългарска" и публикувани ръкописи на преписи и преправки по Паисий. В този смисъл партньорството ни, което ще се задълбочи през втората работна година на проекта (по покана и на самото училище), ще популяризира трайно академичното познание на членовете на екипа сред ученическата аудитория в Пловдив.  

Лекция №5

5 ноември 2013, 12:45 ч.
Мелитополски университет „Богдан Хмелницки", ІІ корпус, 94 каб.
Украйна – Мелитопол

Гл. ас. Антоанета Джельова бе поканена да изнесе лекция в Мелитополския университет "Богдан Хмелницки" на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НЕГОВАТА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" В БЪЛГАРИЯ И В УКРАЙНА. ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ". Лекцията бе придружена и от презентация, изготвена съвместно със сътрудничката от Центъра по българистика г-жа Мария Пачева (студентка в Мелитополския държавен педагогически университет). Изнасянето на лекцията бе предварително огласено в интернет пространството: 

Лекция №6

6 ноември 2013, 11:00 ч.
Бердянски държавен педагогически университет, ауд. 5
Украйна – Бердянск

Гл. ас. Антоанета Джельова проведе предварителни преговори с Министерството на образованието и науката в Украйна и с Института по филология и социални науки в Украйна – от една страна, и с Министерството на образованието и науката в България – от друга, по повод на предстоящата лекция на тема: "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НЕГОВАТА "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА" В БЪЛГАРИЯ И ЗАД ГРАНИЦА. ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ". Лекцията, която бе разгласена на електронен адрес:
бе изслушана с интерес от младите потомци на български преселници в Украйна, които изучават български език, литература и култура в университета.

 

Лекция №7

12 ноември 2013, 9:00 ч.
Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ)
България ‒ София

По покана на проф. д-р Светлана Стойчева, преподавател в НАТФИЗ, доц. д-р Мила Кръстева изнесе публична лекция на студенти от специалностите "Театрознание" и "Филмово изкуство" на тема: "МИКРО- И МАКРОСЮЖЕТИТЕ НА ГОЛЕМИЯ ВЪЗРОЖДЕНСКИ РАЗКАЗ "ЦАРСТВОТО ПАИСИАДА И ХОРАТА-РАЗКАЗИ".

Лекция № 8

11 мартa 2014, 10:00 ч.
Санктпетербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия

11 марта 2014 г. доц. д-р Мила Крыстева выступила с публичной лекцией в Санктпетербургском государственном университете. Лекция на тему "История славяноболгарская": текст и контекст" была прочитана студентам бакалавриата и магистрам болгарской филологии, а также их преподавателям болгаристам. Лекция сопровождалась презентацией дошедших до нас рукописных списков и переработок  Паисиевой истории, которые сегодня сохраняются в книгохранилищах в Болгарии и за границей. Публичная лекция является частью академической программы  проекта № НИ 13 ФЛФД14 от 20 марта 2013 и 23 апреля 2013 г., в которой также предусмотрено участие членов коллектива проекта в международных академических форумах. В связи с этим были прочитаны доклады на тему:
 • "Родословная Первой Харитоновой переработки (Змеево, 1831 г.)" доц. д-ром Милой Крыстевой
 • "Путешествие "Истории  славяноболгарской" в и за пределами, до и после Школы" гл. асс. д-ром Фани Бойковой.
Доклады были прочитаны в рамках  XIX Державинских чтений, открытых 13 марта 2014 г. в читальном зале  Славянского фонда Библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Конференция  традиционно организуется  Кафедрой славянских филологий Санктпетербургского государственного университета.
 
Державинские чтения были проведены в рамках XLIII Международной филологической конференции, 11 ˗ 16 марта 2014 г., организованной Филологическим факультетом Санктпетербургского государственного университета. При открытии конференции заместитель ректора Сергей Игоревич Богданов сообщил, что в 45 секциях участвует 823 ученых из 249 университетов и культурных организаций,  среди которых 120   иностранных представителей из 29 стран. Международная филологическая конференция была открыта несколькими пленарными заседаниями, что дало возможность ученым различных направлений познакомиться с актуальными достижениями филологической науки.
 
Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики выявили тематическое разнообразие Державинских чтений. Открытием выставки в Славянском фонде была отмечена и 145 годовщина создания БАН. Хозяин события, директор Библиотеки  Российской академии наук в Санкт-Петербурге, Валерий Павлович Леонов, лично приветствовал участников и пожелал  плодотворной работы конференции. На открытии присутствовал также Генеральный консул Республики Болгарии в Санкт-Петербурге Петя Несторова, которая приветствовала организаторов и участников события.
 
Представители Санктпетербургского государственного университета, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Санктпетербургского государственного университета кино и телевидения, Библиотеки  Российской академии наук, Софийского университета им. Св. Климента Охридского, Российского этнографического музея, Государсвенного Эрмитажа, Министерства иностранных дел  Российской федерации представили свои исследвания в обасти болгарской культуры, истории, литературознания, языкознания.
 
Доц. Крыстева и д-р Бойкова подарили Филологическому факультету Санктпетербургского государственного университета, библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге, Государственной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотеке  Этнографического музея Санкт-Петербурга следующие книги:
 • Геров список "Истории славяноболгарской", Пловдив, УИ им. Паисия Хилендарского, 2012.
 • Вторая Харитонова переработка "Истории славяноболгарской" (Чирпан, 1831 г.). Пловдив, изд. "Жанет 45", 2013.

 

Лекция № 9

2 мая 2014, 10:00 ч.
Университет им. Томаша Масарика
Брно, Чехия

В связи с рабочей программой проекта "От идеи об Истории к Национальному, Космополитному и Глобальному: списки и переработки "Истории славяноболгарской" и культурноидентификационные модели ХVІІІ – ХХІ вв.", в которую включены выступления с публичными лекциями за границей в 2014 г., доц. д-р Мила Крыстева получила приглашение прочитать лекцию на тему: "История славяноболгарская" в контексте ее списков и переработок эпохи Возрождения". Лекция вызвала интерес чешских студентов болгаристов, знание современного болгарского языка которых находится на высоком профессиональном уровне. Большое содействие в отношении организации и проведения публичной лекции доц. Крыстева получила со стороны своих чешских коллег в Брно д-ра Елены Крейчовой и докторанта Марии Раковой.

Лекция № 10

16 мая 2014,
Бердянский государственный педагогический университет, Институт филологии и социальных коммуникаций
Бердянск, Украина

На Третьем международном научно-методическом семинаре болгарского языка, литературы, культуры и истории, организованном Министерством образования и науки Украины, Бердянским государственным педагогическим университетом и Институтом филологии и социальных коммуникаций при БДПУ,  гл. асс. Антоанета Джельова выступила с публичной лекцией, на которой она представила презентацию проекта "От идеи об Истории к Национальному, Космополитному и Глобальному: списки и переработки "Истории славяноболгарской" Паисия Хилендарского и культурноидентификационные модели XVIII – XXI вв." 
Она представила также фототипное издание Второй Харитоновой переработки "Истории славяноболгарской". Чирпан 1831 г. Пловдив, изд. "Жанет 45", 2013 г. Гл. асс. Джельова подарила книгу организаторам семинара.

Лекция № 11

23 мая 2014, 13:00 ч.
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Киев, Украина

Приглашение прочитать лекцию гл. асс. Антоанета Джельова получила от доц. Олены Чмир – руководителя Центра болгарского языка, литературы и истории, и от лектора болгарского языка доц. Мариеты Ивановой-Гиргиновой. Лекция на тему „От идеи об истории к национальному, космополитному и глобальному: списки и переработки "Истории славяноболгарской" и культурноидентификационные модели XVIII - XXI вв." была прочитана украинским студентам и преподавателям болгаристам. Была представлена также Вторая Харитонова переработка "Истории славяноболгарской" (Чирпан, 1831 г.).
Той же академической аудитории гл. асс. Антоанета Джельова представила также первое фототипное издание Второй Харитоновой переработки "Истории славяноболгарской" (Чирпан, 1831 г.). Составитель книги и автор монографического исследования к ней  - доц. д-р Мила Крыстева, научные консультанты -  гл. асс. Антоанета Джельова и проф. д-р Надежда Драгова, а рецензенты издания - проф. д-р Надежда Драгова и проф. д-р Елена Налбантова. Книга опубликована издательством "Жанет 45" в Пловдиве в 2013 г. Уникальное издание было подарено Центру болгарского языка, литературы, истории и культуры по поводу годовщины его создания. 
Была проведена также научная конференция, на которой студенты прочитали доклады о болгарских авторах. Во время встречи обсуждались проблемы, связанные с бытием автора, читателя, спомоществователя и просветителя в культурно-историческом пространстве. 
На торжественном событии присутствовал также советник по вопросам образования и культуры при Посольстве Республики Българии в Киеве г-н Петр Танев.
Информацию о проведенной лекции можете найти по электронному адресу: http://instpres.univ.kiev.ua/node/608

Лекция № 12

18 июня 2014, 10:00 ч.
Гимназия с преподаванием на иностранных языках им. Бертольда Брехта
Пазарджик, Болгария

По программе мобильного лектория проекта "От идеи об Истории к Национальному, Космополитному и Глобальному: списки и переработки "Истории славяноболгарской" Паисия Хилендарского и культурноидентификационные модели ХVІІІ – ХІХ вв." (Проект № НИ 13 ФЛФО 14 / 20.03.2013 и 24.04.2013 г.) доц. д-р Мила Крыстева прочитала лекцию в гимназии с преподаванием на иностранных языках им. Бертольда Брехта в г. Пазарджике на тему: "Списки и переработки Паисиевой "Истории славяноболгарской" эпохи Возрождения – культурноисторический контекст и духовные послания".  
Ученики представили составленный ими рукописный список  "Истории славяноболгарской", который будет сохраняться в гимназии.
Организация лекции была  осуществлена гл. асс. д-ром Фани Бойковой, членом коллектива проекта, и главными учителями гимназии им. Бертольда Брехта – Фани Поповой и Асей Гунчевой.

 

Лекция № 13

23 июня 2014, 14:30 ч.
Духовная семинария им. Св. св. Кирилла и Мефодия
Пловдив, Болгария

Д-р Мила Крыстева, доцент Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского, прочитала лекцию на тему: "Духовные путешествия  "Истории славяноболгарской", ее списки и переработки эпохи Возрождения у нас и по всему миру в ХVIII – ХIХ вв.". Лекция осуществлена в соответствии с программой проекта "От идеи об Истории к Национальному, Космополитному и Глобальному: списки и переработки "Истории славяноболгарской"  Паисия Хилендарского и культурноидентификационные модели ХVІІІ – ХІХ вв." (Проект № НИ 13 ФЛФО 14 / 20.03.2013 и 24.04.2013 г.).
 
Лекция вызвала ожидаемый интерес среди учеников. По собственному желанию один из учеников прочитал аудитории избранные страницы из списков и переработок.
 
Лекция была организована д-ром Фани Бойковой, главным ассистентом Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского, с содействием Димитра Мирчева, заместителя ректора Духовной семинарии им. Св. св. Кирилла  и Мефодия и Бориса Паскова, учителя болгарского языка и литературы.

 

Лекция №14

21 октября 2014,
Коммунальное предприятие „Приморский региональный украинско-болгарский многопрофильный лицей ІІ-ІІІ степени", Приморский районный совет Запорожской области
г. Приморск, Украина

По приглашению директора "Приморского регионального украинско-болгарского многопрофильного лецея II-III степени" г. Приморска Запорожской области Украины В.О.Вишневецкого и лектора болгарского языка, литературы и культуры Росицы Николовой, гл. асс. Антоанета Джельова представила ученикам 10 класса презентацию проекта и прочитала им лекцию на тему: "Паисий Хилендарский, "История славяноболгарская" - ее списки и переработки".